Výpočet kombinačního čísla

  • kde n a k jsou přirozená čísla a

upravený tvar, méně výpočetně náročný

 

 

Vybrané hodnoty kombinačních čísel

Vybíráme-li například 3 ze 3, můžeme to provést pouze jedním způsobem.

 

Vybíráme-li například 1 ze 3, můžeme to provést právě 3 způsoby.

 

Vybíráme-li například 0 prvků ze 3, můžeme to provést právě 1 způsobem.

 

Vybíráme-li  0 prvků z 0, můžeme to provést právě 1 způsobem.

 

Vlastnosti kombinačních čísel

Můžeme

 

Pro

 

Pascalův trojúhelník

Aristoteles.Cz Matematika Chemie