Kombinace bez opakování

Vzorec:

Počet k-členných kombinací bez opakování z n prvků. Výraz v závorce čteme: "n nad k".

 

Typická úloha:

Ve třídě máme 20 žáků. Kolik různých dvojic mohou utvořit?

Výsledek: [190 možností]

Kombinace s opakováním

Vzorec:

Počet k-členných kombinací s opakováním z n prvků.

 

Typická úloha:

V obchodě mají v dostatečném množství 6 druhů sazenic salátu. Kolika způsoby můžeme koupit 10 sazenic?

Výsledek: [3003 způsobů]

Aristoteles.Cz Matematika Chemie