Binomická věta a K-tý člen binomického rozvoje

Příklady
Kombinace Mocniny a rozklad mnohočlenů Mocniny a odmocniny

Binomická věta


 

Binomická věta - sumární zápis

 

Příklady binomického rozvoje
 

K-tý člen binomického rozvoje

 

Aristoteles.Cz Matematika Chemie