Binomická věta a K-tý člen binomického rozvoje


Kombinace Mocniny a rozklad mnohočlenů Mocniny a odmocniny

 

Který člen binomického rozvoje obsahuje výraz .

převod do exponenciálního tvaru

 

převod do exponenciálního tvaru

 

 

Použijeme vztah pro výpočet k-tého členu, kde si člen ak specifikujeme jako konstantu j mocninu c:

 

 

Konstanty na levé i na pravé straně odstraníme a řešíme již jen vzniklou exponenciální rovnici.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aristoteles.Cz Matematika Chemie