Určitý integrál je číslo představující obsah plochy mezi osou x a křivkou funkce. Červená křivka ukazuje hodnotu určitého integrálu. Pokud je obsah plochy nad osou x roven obsahu plochy pod osou x, tak je hodnota určitého integrálu rovna nule.

Hodnotu určitého integrálu můžeme zjistit dvěma způsoby:

  • numericky (Simpsonova metoda, atd.)
  • analyticky (přes primitivní funkci)

Analytické řešení určitého integrálu (kde F(x) je primitivní funkce k funkci f(x)):

Grafické znázornění určitého integrálu

Příklad řešení určitého integrálu:

Grafické znázornění

Další příklady najdete >>>zde<<<

Online konzultace Aristoteles.Cz Matematika Chemie