Odmocniné funkce s lichou odmocninou

Všimněme si, že definičním oborem jsou všechna reálná čísla.

 

Odmocniné funkce se sudou odmocninou

Na rozdíl od iracionální funkce s lichou odmocninou jsou tyto funkce definované jen pro kladná čísla a nulu.

 

Dále bychom zde mohli uvést ještě lomené iracionální funkce.

Aristoteles.Cz Matematika Chemie