Logaritmická funkce o základu 10 (funkce dekadického logaritmu)

Všimněme si, že definiční obor D(f) funkce y = log(x) tvoří pouze kladná čísla tedy pouze kladná část osy x.  To platí i pro ostatní logaritmické funkce v základním tvaru y = logax více viz logaritmy.

 

Logaritmická funkce o základu e (funkce přirozeného logaritmu)

Tato logaritmická funkce má podobný průběh, jako funkce dekadického logaritmu.

 

Logaritmická funkce o základu  a = 2

Víme že:

  • log21 = log220 = 0
  • log22 = log221= 1
  • log24 = log222= 2
  • log28 = log223= 3
  • log216 = log224 = 4

 

Porovnání logaritmické funkce, kde a > 1 a kde 0 < a < 1

 

Obecný tvar logaritmické funkce

Logaritmická funkce se posune i se středem soustavy souřadnic S0[0; 0] do S0[x0; y0]. Přesnou aplikaci si ukážeme na příkladech.

Aristoteles.Cz Matematika Chemie