Nakreslete grafy lineárních funkcí:
1.
2.
3.
  Určete průsečíky s osami a narýsujte graf lineární funkce.
4.
5.
  Porovnejte grafy funkcí:
6.
7.
8.
9.
  Nakreslete graf funkce, která
10. je rovnoběžná s grafem funkce y = 3x + 1 a prochází bodem [2; 4]. Řešení >>>
11. je rovnoběžná s grafem funkce y = -2x + 2 a prochází bodem [3;-5]. Řešení >>>
12. prochází bodem [4;1] a její zápis je y = kx + 3. Řešení >>>
13. prochází bodem [2; 5] a její zápis je y = kx + 2. Řešení >>>
14. prochází body [1;7] a [-2;-11] a zjistěte její zápis. Řešení >>>
15. prochází body [1;-1] a [3;-5] a určete její zápis. Řešení >>>

Aristoteles.Cz Matematika Chemie