Snadno zapamatovatelná Tabulka hodnot goniometrických funkcí

x
30° 45° 60° 90° 180° 270° 360°
sin(x)
cos(x)
tg(x) - -
cotg(x) - - -

 

Standardní Tabulka hodnot goniometrických funkcí

x
30° 45° 60° 90° 180° 270° 360°
sin(x)
cos(x)
tg(x) - -
cotg(x) - - -

Poznámka k funkcím tangens a cotangens:
Pokud bychom zapomněli hodnoty funkcí tangens a cotangens, nic se neděje, vždy si je můžeme vypočítat z hodnot funkcí sinus a cosinus.

Příklad 1: Chceme zjistit tangens 30°.

Příklad 2: Chceme zjistit cotangens 0°.

Dělení nulou není definováno, takže ani kotangens nuly není definován.

 

Pokud potřebujeme zjistit hodnotu goniometrické funkce pro jiný úhel, než je ve výše uvedených tabulkách, máme tři možnosti:

Online výpočet goniometrických fcí - stupně Online výpočet goniometrických fcí - radiány
sinus( °) =
sinus( .p rad) =
cosinus( °) =
cosinus( .p rad) =
tangens( °) =
tangens( .p rad) =
cotangens( °) =
cotangens( .p rad) =

Aristoteles.Cz Matematika Chemie