Goniometrická funkce sinus x, zkr. sin(x)

Funkce sin(x) kmitá mezi y = 1 a y = -1. Její perioda je 2p. Inverzní funkce k  funkci sinus je funkce arcussinus.

 Online výpočet sin(x) - stupně

sinus ( °) =

p rad = 180°

 Online výpočet sin(x) - radiány

sinus ( .p rad) =

 

Goniometrická funkce cosinus x, zkr. cos(x)

Funkce cos(x) kmitá mezi y = 1 a y = -1. Její perioda je 2p. Inverzní funkce k  funkci cosinus je funkce arcuscosinus.

 Online výpočet cos(x) - stupně

cosinus ( °) =

p rad = 180°

 Online výpočet cos(x) - radiány

cosinus ( .p rad) =

 

Goniometrická funkce tangens x, zkr. tg(x)

Funkce tg(x) dosahuje hodnot od mínus nekonečna do plus nekonečna. Není definovaná v p/2 a jeho celočíselných násobcích. Inverzní funkce k  funkci tangens je funkce arcustagents.

 Online výpočet tan(x) - stupně

tangens ( °) =

p rad = 180°

 Online výpočet tan(x) - radiány

tangens ( .p rad) =

 

Goniometrická funkce cotangens x, zk. cotg(x)

Funkce cotg(x) dosahuje hodnot od mínus nekonečna do plus nekonečna. Není definovaná v p a jeho celočíselných násobcích. Inverzní funkce k  funkci cotangens je funkce arcuscotagents.

 Online výpočet cotg(x) - stupně

cotangens ( °) =

p rad = 180°

 Online výpočet cotg(x) - radiány

cotangens ( .p rad) =

 

Příklady:

Načrtněte grafy goniometrických funkcí:

Aristoteles.Cz Matematika Chemie