Příklad 1: Načrtněte graf funkce

Postupujeme tak, že si nejprve nakreslíme funkci y = sin(x) a podle ní s dvojnásobnými hodnotami y = 2sin(x).

 

Příklad 2: Načrtněte graf funkce

Nápověda: Každá hodnota bude mít opačné znamínko, než jaké měla původní funkce sin(x).

 

Příklad 3: Načrtněte graf funkce

Nejprve si nakreslíme graf funkce y = cos(x) a ten potom posuneme o 1 nahoru - tím dostaneme graf funkce y = cos(x) +1.

Další příklady >>>

Online konzultace Aristoteles.Cz Matematika Chemie