Exponenciální funkce v základním tvaru y = ax jsou definovány na celém oboru reálných čísel. Základ a je kladné číslo různé od jedničky.

Obecný tvar exponenciální funkce - x0 a y0 určují posunutí v Kartézské soustavě souřadnic

Graf exponenciální funkce y = 2x

Hodnoty funkce:

x 0 1 2 3 4 5
y 1 2 4 8 16 32

 

Porovnání exponenciální funkce, kde základ a > 1 (rostoucí) a funkce, kde 0 < a < 1 (klesající)

 

Funkce y = log(x) je inverzní k funkci y = 10x a naopak

 

Funkce y = ln(x) je inverzní k exponenciální funkci y = ex a naopak (e je Eulerovo číslo)

 

Aristoteles.Cz Matematika Chemie