Definiční obor funkce

Příklady
Obor hodnot funkce

Definiční obor funkce D(f) jsou všechna x, ve kterých je funkce definována.

Není-li stanoveno jinak, jsou definičním oborem funkce všechna reálná čísla R.

Je-li výraz nebo funkce složena z určitých níže uvedených funkcí 1.-7., pak může být definiční obor částečně omezen. Pro námi zkoumanou funkci platí všechny v ní se vyskytující podmínky zároveň!

Funkcemi, které omezují definiční obor (vytvářejí podmínky řešitelnosti) jsou:

1. Funkce s neznámou ve jmenovateli

2. Funkce s neznámou pod sudou odmocninou

3. Funkce s neznámou v argumentu logaritmu

4. Funkce arcsin s neznámou v argumentu

5. Funkce arccos s neznámou v argumentu

6. Funkce tangens s neznámou v argumentu

Odvozeno z podmínky 1, protože tgx = sinx/cosx.

7. Funkce cotangens s neznámou v argumentu

        Odvozeno z podmínky 1, protože cotgx = cosx/sinx.

Tento seznam zahrnuje pouze nejfrekventovanější funkce.


Příklady: Určete definiční obory těchto funkcí:

              Další příklady >>>

Aristoteles.Cz Matematika Chemie