Finanční matematika

Výpočet hypotéky

Vzrůst hodnoty

Částka, hodnota se za určité období zvětší vždy o p% z předchozí hodnoty. Je-li a0 počáteční hodnota, pak hodnota an po n obdobích je

.

Pokles hodnoty

Částka, hodnota se za určité období zmenší vždy o p % z předchozí hodnoty. Je-li a0 počáteční hodnota, pak hodnota an po n obdobích je

.

Střádání

Na počátku každého úrokovacího období se pravidelně ukládá částka a, na konci období se k úsporám připisuje úrok ve výši p % úspor. Po n obdobích vzroste vklad na částku an:

, kde .

Umořování půjčky

Má-li být půjčka K, úrokovaná p procenty, splacena pravidelnými splátkami za n let, pak splátky s jsou dány vzorcem

, kde .

Aristoteles.Cz Matematika Chemie