Rozdělení diferenciálních rovnic


Podle řádu diferenciální rovnice

  • Diferenciální rovnice 1. řádu
  • Diferenciální rovnice 2. řádu
  • ...

Podle lineárnosti

  • Lineární diferenciální rovnice
  • Nelineární diferenciální rovnice

Podle výrazu na pravé straně rovnice

  • Homogenní diferenciální rovnice
  • Nehomogenní diferenciální rovnice

Podle koeficientů

  • Diferenciální rovnice s konstantními koeficienty
  • Diferenciální rovnice s proměnnými koeficienty

 

Online konzultace Aristoteles.Cz Matematika Chemie