Homogenní lineární diferenciální
rovnice 2. řádu


Pro řešení homogenní lineární diferenciální rovnice  2. řádu s konstantními koeficienty (HLDR 2.řádu)

platí: Má-li charakteristická rovnice (zacházíme s ní stejně  jako  s kvadratickou rovnicí)

1dva reálné různé kořeny  , pak                  

2jeden reálný dvojnásobný kořen  ,   pak  

3dva imaginární komplexně sdružené kořeny , pak

 

Online konzultace Aristoteles.Cz Matematika Chemie