Sčítání a odčítání komplexních čísel

Komplexní čísla - vzorce Komplexně sdružená čísla

Při sčítání a odčítání komplexních čísel sčítáme (odčítáme) zvlášť reálnou část a zvlášť komplexní část.

Mějme komplexní čísla

  • z1 = a1+ ib1
  • z2= a2 + i b2

potom součet komplexních čísel z1 a z2 bude

  • z1 + z2 = a1+ ib1 + a2 + i b2 = (a1 + a2) + (ib1+ ib2) = (a1 + a2) + i(b1+ b2)

a rozdíl komplexních čísel z1 a z2 bude

  • z1 - z2 = a1+ ib1 - (a2 + i b2) = a1+ ib1 - a2 - i b2 = (a1 - a2) + (ib1- ib2) = (a1 - a2) + i(b1 - b2)

Příklad 1: Sečtěte a odečtěte komplexní čísla z1 a z2:
Příklad 2: Sečtěte a odečtěte komplexní čísla z1 a z2:
Příklad 3: Sečtěte a odečtěte komplexní čísla z1 , z2 a z3:

Aristoteles.Cz Matematika Chemie