Komplexní čísla někdy také nazýváme jako

Imaginární čísla

Komplexní číslo a = [a1; a2]

  • a1...reálná část
  • a2...imaginární část

Absolutní hodnota čísla a     

Argument - zde úhel α, pro který platí:

 

Algebraický tvar komplexního čísla      [a1; a2] = a1 + a2i

Goniometrický tvar komplexního čísla  [a1; a2] = |a|(cos α +isinα)

Exponenciální tvar komplexního čísla   [a1; a2] = |a|eiα

Číslo komplexně sdružené k číslu a = [a1; a2]

Ryze imaginární číslo [0; a2]        a2 je nenulové

Komplexní jednotka - komplexní číslo a, pro které platí |a| = 1

Imaginární jednotka i = [0; 1]

Mocniny imaginární jednotky

  • i2 = -1
  • i3 = -i
  • i4 = 1

 

Aristoteles.Cz Matematika Chemie