Výpočet velikosti vektoru je odvozen z výpočtu přepony pomocí Pythagorovy věty. Velikost vektoru u značíme absolutní hodnotou |u|.

Velikost vektoru v rovině

Velikost vektoru v prostoru

Častou chybou při výpočtu velikosti vektoru je nesprávné umocňování záporného čísla.

Online kalkulačka pro výpočet velikosti vektoru

(u1;u2;u3) = ( ; ; )                                                     |u| =

Příklady k procvičování:

Příklad 1:
Vypočítejte velikost vektoru . Výpočet ověřte obrázkem.

Příklad 2:
Vypočítejte velikost vektoru .

Příklad 3:
Určete číslo tak, aby velikost vektoru byla 10.

Příklad 4:
Je dán vektor . Určete vektor tak, aby platilo .

Příklad 5:
Jsou dány vektory . Vypočítejte souřadnice vektorů , víte-li, že:

Příklad 6:
Je dán vektor . Určete tak, aby pro vektor platilo . Výpočet ověřte obrázkem.

Aristoteles.Cz Matematika Chemie