Příklad 1:
Vyšetřete vzájemnou polohu přímek p, q. V případě různoběžných přímek vypočítejte souřadnice jejich průsečíku. Obě přímky jsou zadány obecnou rovnicí:Příklad 2:
Vyšetřete vzájemnou polohu přímek p, q. V případě různoběžných přímek vypočítejte souřadnice jejich průsečíku. Obě přímky jsou zadány parametrickými rovnicemi:Příklad 3:
Vyšetřete vzájemnou polohu přímek p, q. V případě různoběžných přímek vypočítejte souřadnice jejich průsečíku. Obě přímky jsou zadány ve směrnicovém tvaru:


Příklad 4:
Vyšetřete vzájemnou polohu přímek p, q. V případě různoběžných přímek vypočítejte souřadnice jejich průsečíku. Jedna přímka je zadána obecnou rovnicí a druhá parametrickými rovnicemi:Příklad 5:
Vyšetřete vzájemnou polohu přímek p, q. V případě různoběžných přímek vypočítejte souřadnice jejich průsečíku. Jedna přímka je zadána parametrickými rovnicemi a druhá je ve směrnicovém tvaru:Příklad 6:
Vyšetřete vzájemnou polohu přímek p, q. V případě různoběžných přímek vypočítejte souřadnice jejich průsečíku. Jedna přímka je zadána obecnou rovnicí a druhá je ve směrnicovém tvaru:Příklad 7:
Jsou dány 2 přímky: p: ax + (2b - 1)y + c + 3 = 0, q: 2x - (b + 2)y - 2c = 0. Pro které hodnoty reálných parametrů a, b, c jsou dané přímky:
  1. splývající rovnoběžky,
  2. různé rovnoběžky,
  3. dvě různoběžky, které se protínají v bodě M[5;0].

Aristoteles.Cz Matematika Chemie