Přímka v rovině

1, Převod přímky z obecného tvaru na směrnicový tvar a na parametrické rovnice

Převeďte přímku

  1. na směrnicový tvar
  2. na parametrický tvar

 

2, Převod parametrických rovnic přímky na obecnou rovnici přímky, na směrnicový a úsekový tvar

Převeďte přímku

  1. na obecný tvar
  2. na směrnicový tvar
  3. na úsekový tvar

 

3, Převod přímky ze směrnicového tvaru na obecnou rovnici a na parametrický tvar

Převeďte přímku

  1. na obecnou rovnici
  2. na parametrický tvar

 

Aristoteles.Cz Matematika Chemie