Odchylka přímek

Odchylku přímek můžeme vypočítat pouze tehdy, známe-li jejich

směrové nebo                   normálové vektory.
 

Vztah pro výpočet odchylky přímek se skládá z absolutní hodnoty skalárního součinu vektorů v čitateli a součinu velikostí vektorů ve jmenovateli, odchylka přímek je maximálně 90 stupňů!!!

  obecný vzorec  
v rovině   v prostoru

 

Kalkulačka - online výpočet odchylky přímek

(u1;u2;u3) = ( ; ; )
(v1;v2;v3) = ( ; ; )                                      

Přímky svírají úhel = stupňů
Přímky svírají úhel = Pí.rad

 

Odchylka vektorů

Vztah pro výpočet odchylky vektorů je až na absenci absolutní hodnoty v čitateli totožný se vzorcem pro odchylku přímek, odchylka vektorů je maximálně 180 stupňů!!!

  obecný vzorec  
v rovině   v prostoru
 

 

Aristoteles.Cz Matematika Chemie