Parabola

Parabola - příklady
Elipsa Kružnice Hyperbola Rovina Přímka Vektory

Rovnice paraboly v základním tvaru

Obecná rovnice paraboly s vrcholem v bodě V [m;n]

Této parabole odpovídá rovnice:

                F...ohnisko
                p...parametr
                d...řídící přímka

                   

 

 

Další varianty:


 

Aristoteles.Cz Matematika Chemie