Hyperbola

Hyperbola - příklady
Elipsa Kružnice Parabola Úprava na čtverec Přímka

Rovnice hyperboly v základním tvaru


Obecná rovnice hyperboly se středem v bodě S

EF rovnoběžná s osou x EF rovnoběžná s osou y

 

Rovnice tečny t v bodě T[x0; y0]

EF rovnoběžná s osou x EF rovnoběžná s osou y

 

Rovnice rovnoosé hyperboly se středem v bodě S[m;n]

 

Aristoteles.Cz Matematika Chemie