Rovnice elipsy v základním tvaru

A, B hlavní vrcholy  
C, D vedlejší vrcholy  
E, F ohniska  
o hlavní osa  
o' vedlejší osa  
e excentricita

Obecná rovnice elipsy se středem v bodě S

 

Ležatá elipsa Stojící elipsa

 

 

Rovnice tečny t k elipse procházející bodem T

Aristoteles.Cz Matematika Chemie