Souřadnice bodů v Kartézské soustavě souřadnic

v rovině v prostoru
X [x,y] X [x,y,z]
A [a1,a2] A [a1,a2,a3]
B [b1,b2] B [b1,b2,b3]
S [s1,s2] S [s1,s2,s3]

 

Délka úsečky AB

Vzdálenost bodů A a B neboli délka úsečky AB je odvozena z Pythagorovy věty, podobně jako rovnice kružnice.

vzdálenost bodů A a B v rovině vzdálenost bodů A a B v prostoru

 

Střed S úsečky AB

obecný zápis
v rovině v prostoru
 

 

Vzdálenost bodu M od přímky p

Mějme bod M[m1;m2] a přímku p v obecném tvaru: ax + by + c = 0. Pak vzdálenost bodu M od přímky p vypočítáme podle vztahu:

 

Aristoteles.Cz Matematika Chemie