Kinematika hmotného bodu

Dynamika   Energie hmotného bodu   Gravitační pole   Mechanika tuhého tělesa   Mechanika kapalného tělesa  

Obecné vztahy pro přímočarý pohyb hmotného bodu

Zrychlení a

Rychlost v

Dráha s

Přímočarý pohyb rovnoměrně zrychlený

Zrychlení a

Rychlost v

Dráha s

Rovnoměrný přímočarý pohyb

Zrychlení a

Rychlost v

Dráha s

 

Aristoteles.Cz Matematika Chemie