Zjednodušení při výpočtu pH

1. pH silné jednosytné kyseliny

pH = - log([H+]) = - log(cHA)

2. pH silné dvojsytné kyseliny

pH = - log([H+]) = - log(2cH2A)

3. pOH silné jednosytné zásady

pOH = - log([OH-]) = - log(cBOH)

4. pOH silné dvojsytné zásady

pOH = - log([OH-]) = - log(2cB(OH)2)


  To nejlepší na konec. Všechny dosud uváděné definice pH jako záporného logaritmu koncentrace ať už rovnovážné nebo analytické jsou jen zjednodušení. Nejpřesnější definice pH je pomocí aktivity vodíkových kationtů. Přesná definice pH tedy je tato: pH je záporný dekadický logaritmus aktivity vodíkových kationtů aH+.

f...aktivitní koeficient

Ve zředěných roztocích se f blíží jedné, proto ho pro jednoduchost zanedbáváme:

1. pH silné jednosytné kyseliny jako záporný dekadický logaritmus aktivity aH+ vodíkových kationtů

pH = - log(aH+) = - log([H+]) = - log(cHA)

2. pH silné dvojsytné kyseliny jako záporný dekadický logaritmus aktivity aH+ vodíkových kationtů

pH = - log(aH+) = - log([H+]) = - log(2cH2A)

3. pOH silné jednosytné zásady jako záporný dekadický logaritmus aktivity aOH_ hydroxoniových aniontů

pOH = - log(aOH_) = - log([OH-]) = - log(cBOH)

4. pOH silné dvojsytné zásady jako záporný dekadický logaritmus aktivity aOH_ hydroxoniových aniontů

pOH = - log(aOH_) = - log([OH-]) = - log(2cB(OH)2)

 

Online konzultace Aristoteles.Cz Matematika Chemie