Výpočet pH silných kyselin a zásad - příklady

Teorie
Silné kyseliny Silné zásady

Příklad 1: Vypočítejte pH roztoku HCl, jehož molární koncentrace je 0,01M.

Příklad 2: Vypočítejte pH roztoku, jehož pOH = 3 a rozhodněte, zdali se jedná o zásaditý nebo kyselý roztok.

Příklad 3: Vypočítejte pH roztoku hydroxidu draselného o koncentraci 0,001M.

Příklad 4: Jaké je pH roztoku kyseliny jodovodíkové,  jeli rovnovážná koncentrace vodíkových iontů [H+] = 10-3?

Příklad 5: Vypočtěte koncentraci roztoku kyseliny bromovodíkové, jehož pH = 2?

Příklad 6: Vypočtěte koncentraci roztoku kyseliny chloristé, jehož pOH = 10?

Příklad 7: Jaké je pH roztoku kyseliny sírové o koncentraci c(H2SO4)=0,005 mol.l-1?

Příklad 8: Vypočtěte pH roztoku hydroxidu sodného o koncentraci c(NaOH)=0,07 mol.l-1?

Příklad 9: Jaké je pH roztoku hydroxidu barnatého o koncentraci c(Ba(OH)2)=5.10-3 mol.l-1?

Příklad 10: Jaké je pH směsi dvou hydroxidů kde o koncentracích c(LiOH)=5.10-3 mol.l-1 a c(Ba(OH)2)=2,5.10-3 mol.l-1?

Příklad 11: pH roztoku hydroxidu barnatého je 10,6. Napište rovnici disociace hydroxidu, vypočítejte rovnovážnou koncentraci iontů OH- a Ba2+ a celkovou koncentraci látkového množství hydroxidu barnatého v roztoku, za předpokladu 100% disociace.

Příklad 12: V roztoku hydroxidu manganatého je pH = 9,6. Napište rovnici disociace hydroxidu, vypočítejte rovnovážnou koncentraci iontů OH- a Mn2+ a celkovou koncentraci látkového množství hydroxidu manganatého v roztoku za předpokladu 100% disociace.

Online konzultace Aristoteles.Cz Matematika Chemie