pH - definice, vzorce

pH silných kyselin a zásad

Upozornění

Tato kapitola je určena studentům středních škol a široké veřejnosti, takže v zájmu lepší srozumitelnosti se dopustím několika zjednodušení, které mi páni chemici jistě odpustí.

 

Co to je pH?

pH je záporný dekadický logaritmus koncentrace vodíkových kationtů ve zředěném vodném roztoku.

 

Jak se pH vypočítá?

Výpočet pH závisí na vlastnostech roztoku, jehož pH měříme. Nejjednodušší je výpočet pH silných kyselin a zásad:

Pokud známe koncentraci H+: Upřesnění
Pokud známe koncentraci OH-: Upřesnění
Pokud známe hodnotu pOH:  

pH stupnice

  • Kyselé roztoky (acid solutions)          pH < 7
  • Neutrální roztoky (čistá voda)             pH = 7
  • Zásadité roztoky (alkaline solutions) pH > 7

pH stupnice pro zředěné roztoky má rozsah 0 - 14. Číslo 14 je odvozeno od iontového součinu vody a nula odpovídá koncentraci vodíkových kationtů cH+ = 1 mol/l. Roztoky o vyšší koncentraci H+ než cH+ = 1 mol/l vedou k zápornému pH.

 

Kde se pH zjišťuje?

pH se zjišťuje u roztoků kyselin, zásad, solí při kontrolách zdrojů pitné vody, ale i při kontrole odpadních vod.

 

Proč se zjišťuje hodnota pH?

Známe-li hodnotu pH u roztoku, můžeme vypočítat i koncentraci látky v něm rozpuštěné. U pitné a odpadní vody se kontroluje, zda-li je pH v určitém rozmezí odpovídajícím bezproblémovému stavu.

 

Čím se pH měří?

  • Univerzální pH indikátor (papírek) - nejdostupnější, nejlevnější
  • Methyl oranž a spol. - speciální roztoky pro měření pH kyselých nebo zásaditých roztoků
  • pH metry - digitální přístroje užívané pro odběry vzorků
  • Automatizované pH metry - provádí on-line měření bez nutnosti lidské interakce

Vysvětlivky:

  1. Kationt - kladně nabitá částice.
  2. Vodný roztok - roztok vzniklý smíšení vody a nějaké další látky.

 

Online konzultace Aristoteles.Cz Matematika Chemie