Disociace

Disociace znamená rozklad molekuly na ionty. Nejčastěji dochází k disociaci chemických látek jejich rozpuštěním ve vodném roztoku.

  • Disociace kyseliny    HCl     ==> H+ + Cl-
  • Disociace zásady     NaOH ==> Na+ + OH-
  • Disociace soli           NaCl ==> Na+ + Cl-

Úplná disociace - dochází k ní u silných kyselin, silných zásad a solí (s kationtem silné zásady a aniontem silné kyseliny). Každá molekula přítomná v roztoku podléhá rozpadu.

Částečná disociace - jak už název napovídá, k disociaci dochází pouze u části molekul přítomných v roztoku. Míru disociace určuje disociační konstanta.

Online konzultace Aristoteles.Cz Matematika Chemie