Termodynamická teplota


Stavová rovnice ideálního plynu

Termodynamická teplota má značku T a měří se v Kelvinech [K]. Vzorec pro převod teploty ve stupních Celsia na termodynamickou teplotu vypadá takto:

Pokud máme v místnosti teplotu 20 °C, znamená to, že termodynamická teplota bude:

Hodnota termodynamické teploty může být pouze kladná. Pokud by teoreticky byla rovna nule, tak by se úplně zastavil vybrační pohyb atomů látky. To se ovšem v praxi zatím nepodařilo.

 

Online konzultace Aristoteles.Cz Matematika Chemie