Směšovací rovnice popisu je děj, kdy sléváme dva roztoky dohromady. Vzniká třetí roztok.

m1, m2 a m3 jsou hmotnosti roztoků

w1, w2 a w3 jsou hmotnostní zlomky rozpuštěné látky v roztocích

 

Dobré rady

  • Platí, že w3 by měl být někde mezi w1 a w2
  • Pokud přisypáváme čistou látku, pak wx = 1
  • Pokud přilíváme čistou vodu, pak wx = 0

 

Celková hmotnostní bilance roztoků

Bilance hmotnosti rozpuštěné látky v jednotlivých roztocích

 

Online konzultace Aristoteles.Cz Matematika Chemie