Pojem  "normální podmínky" neboli "standardní podmínky" se vztahuje ke stavu zemské atmosféry. O normálních podmínkách mluvíme tehdy, je-li:

  • Termodynamická teplota T = 273,15 K (t = 0°C)
  • Tlak p = 101,325 kPa

  Pokud budeme počítat objem a látkové množství ideálního plynu za normálních podmínek, bude nám k tomu stačit vzorec s molárním objemem, jinak budeme muset použít stavovou rovnici ideálního plynu.

Online konzultace Aristoteles.Cz Matematika Chemie