Molární objem Vm je konstanta.

Molární objem Vm vznikl z konstant stavové rovnice při standardních podmínkách (T = 273,15K, p = 101,325 kPa).

             V ... objem id. plynu [dm3] nebo [l]

 

Pokud nejsou splněny standardní podmínky (T = 273,15K, p = 101,325 kPa), pak tento vztah nemůžeme použít a musíme použít stavovou rovnici ideálního plynu.

 

Aristoteles.Cz Matematika Chemie