Relativní molekulová hmotnost


Molární hmotnost Relativní atomová hmotnost

  Relativní molekulová hmotnost Mr je bezrozměrná veličina. Jednoduše ji vypočítáme z relativní atomové hmotnosti. Mějme molekulu AxBy, pro tuto molekulu vypočítáme relativní molekulovou hmotnost následovně:

Mr(AxBy) = x.Ar(A) + y.Ar(B)

Příklad: Jaká je relativní molekulová hmotnost hmotnost síranu železitého Fe2(SO4)3?

Z periodické tabulky prvků zjistíme atomové relativní hmotnosti:

  • Ar(Fe) = 55,8
  • Ar(S) = 32,1
  • Ar(O) = 16,0

Z relativních atomových hmotností vypočteme relativní molekulovou hmotnost:
  • Mr(Fe2(SO4)3) = 2*Ar(Fe) + (Ar(S) + Ar(O)*4)*3 = 2*55,8 + (32,1 + 16,0*4)*3 = 399,9

Relativní molekulové hmotnosti Mr některých významných chemických látek jsou uvedeny v MFCh Tabulkách (str. 132 - 137).

Aristoteles.Cz Matematika Chemie