Relativní atomová hmotnost Ar je bezrozměrná veličina a její hodnoty pro jednotlivé prvky nalezneme v periodické tabulce prvků.

Relativní atomovou hmotnost vypočteme podle vztahu        

většinou tento vztah používáme ve tvaru:

 

  • mu je atomová hmotnostní konstanta mu =  1,66.10-27 kg     
  • a  ma je hmotnost atomu

Relativní atomová hmotnost vybraných prvků

Prvek Ar   Prvek Ar
vodík 1,007   kyslík 15,999
lithium 6,941   dusík 14,007
sodík 22,990   síra 32,070
draslík 39,098   fosfor 30,974
vápník 40,080   uhlík 12,011
hořčík 24,305   křemík 28,086
železo 55,847   chlor 35,453
měď 63,546   brom 79,904
mangan 54,938   jod 126,900

Aristoteles.Cz Matematika Chemie