Molární hmotnost


Látkové množství Hmotnost

  Molární hmotnost M [g/mol] nám udává, kolik váží jeden mol látky (6,022*1023 molekul, atomů nebo iontů). Molární hmotnost M si většinou odvodíme z relativní molekulové hmotnosti Mr.

Nejlépe si to ukážeme na příkladu: Naším úkolem bude zjistit molární hmotnost síranu železitého Fe2(SO4)3.

Z periodické tabulky prvků zjistíme atomové relativní hmotnosti:

  • Ar(Fe) = 55,8
  • Ar(S) = 32,1
  • Ar(O) = 16,0

Z relativních atomových hmotností vypočteme relativní molekulovou hmotnost:
  • Mr(Fe2(SO4)3) = 2*Ar(Fe) + (Ar(S) + Ar(O)*4)*3 = 2*55,8 + (32,1 + 16,0*4)*3 = 399,9

Přidáním rozměru (jednotky) získáme z molekulové relativní hmotnosti Mr molární hmotnost M:

  • M(Fe2(SO4)3) = 399,9 g/mol

Důležitý vztah pro převod hmotnosti m na látkové množství n při znalosti molární hmotnosti M:

Aristoteles.Cz Matematika Chemie