Látkové množství n má jednotku 1 mol. Látkové množství 1 mol obsahuje 6,022*1023 částic (atomů, molekul nebo iontů). Vztah mezi počtem částic N a látkovým množstvím n nám definuje Avogadrova konstanta NA:

Další důležitý vztah, který nám definuje látkové množství, je vztah mezi hmotností m, molární hmotností M a látkovým množstvím n:

Proč zavádíme látkové množství?
Látkové množství zavádíme hlavně proto, že potřebujeme provádět výpočty z chemických rovnic. Chemické rovnice popisují reakce molekul látek nebo jejich *NA násobků - molů. Z molů potom vypočteme hmotnost, kterou můžeme vážit na normální váze.

Další vztahy pro výpočet látkového množství

Výpočet látkového množství ze znalosti koncentrace c a objemu roztoku V:

Výpočet látkového množství ze znalosti objemu plynu V za standardních podmínek:

Výpočet látkového množství ze znalosti objemu plynu ze stavové rovnice:

Aristoteles.Cz Matematika Chemie