Rovnovážná koncentrace

  Rovnovážná koncentrace je koncentrace, která v systému nastane po ustavení chemické rovnováhy. Rovnovážnou koncentraci označujeme hranatými závorkami. Například rovnovážnou koncentraci vodíkových kationtů zapíšeme jako [H+]

Opakem rovnovážné koncentrace je analytická koncentrace. V některých případech je rovnovážná koncentrace rovna analytické koncentraci.


Příklad: Vypočítejte analytickou a rovnovážnou koncentraci NaCl v roztoku o objemu 1 litr, který obsahuje 2 moly NaCl.

Analytická koncentrace roztoku NaCl

  • c(NaCl) = n/V = 2/1 = 2 M

Rovnovážná koncentrace

  • Protože dojde k úplné disociaci podle rovnice NaCl ==> Na+ + Cl- budou rovnovážné koncentrace následující:
  • [NaCl ] = 0 M
  • [Na+]    = 2 M
  • [Cl-]      = 2 M

Online konzultace Aristoteles.Cz Matematika Chemie