Molární koncentraci určujeme většinou u roztoků. Molární koncentrace (zkráceně koncentrace) nám udává, jaké látkové množství n je obsaženo v určitém objemu V. Je definována vztahem:

n ... látkové množství [mol]
V ... objem [litr]

 

Jednotky

  • [mol/l] nebo [M]
  • 1 mol/l = 1 M

Pokud máme roztok o koncentraci 2 M, čteme to jako "dvou molární" roztok.

Odvozené vztahy

M ... molární hmotnost
m ... hmotnost

 


Příklad 1: Vypočítejte koncentraci roztoku KCl, vzniklého přípravou z 2,5 molů soli a 750 ml vody?

Příklad 2: Vypočtěte koncetraci  2,3 litrů roztoku NaCl, kde hmotnost čistého NaCl činí 100 gramů.

Příklad 3: Kolik gramů NaCl je potřeba na přípravu 250 ml roztoku o koncentraci 0,5 M?

Aristoteles.Cz Matematika Chemie