Molární koncentrace - příklady

Teorie
Látkové množství Molární hmotnost

Příklad 1: Vypočítejte koncentraci roztoku KCl, vzniklého přípravou z 2,5 molů soli a 750 ml vody?

Příklad 2: Vypočtěte koncetraci  2,3 litrů roztoku NaCl, kde hmotnost čistého NaCl činí 100 gramů.

Příklad 3: Kolik gramů NaCl je potřeba na přípravu 250 ml roztoku o koncentraci 0,5 M?

Příklad 4: Vypočtěte koncentraci roztoku NaOH, který vznikne smíšením 5 gramů hydroxidu a 150 ml vody.

Příklad 5: Kolik gramů KOH je potřeba na přípravu 150 ml roztoku o koncentraci 0,8 mol/l?

Příklad 6: Kolik ml roztoku HNO3 o koncentraci 2 mol/l je potřeba na přípravu 2 litrů roztoku o koncentraci 0,5 mol/l?

Příklad 7: Kolik litrů roztoku o koncentraci 0,2 mol/l připravíme z 15 gramů Mg(OH)2?

Příklad 8: Kolik gramů HBr je obsaženo ve 3 litrech roztoku o koncentrraci 2M?

Příklad 9: Jaká je rovnovážná koncentrace [H+] v roztoku o objemu 250 ml, jenž obsahuje 2 gramy HCl?

Příklad 10: Kolik gramů 98% H2SO4 je potřeba k přípravě 250 ml roztoku o koncentraci 2,5 mol/l?

Příklad 11: V roztoku o objemu 0,5 dm3 je rozpuštěno 5,84 g bromidu draselného. Hustota roztoku při 20°C je 1,0052 kg/dm3. Vypočítejte hmotnostní zlomek obou složek soustavy a koncentraci látkového množství bromidu draselného.
 

Aristoteles.Cz Matematika Chemie