Hustota je definována jako podíl hmotnosti m a objemu V:

Hmotnost si z tohoto vztahu vyjádříme jako:

Hmotnost vypočítáme také z molární hmotnosti a látkového množství:

Z hmotnosti směsi a hmotnostního zlomku látky A:

Příklad 1: Vypočtěte objem 80% roztoku H2SO4 (hustota 1,7272 g/cm3) potřebný na přípravu V=250cm3 vodného roztoku H2SO4, který má mít pH =3.
 

 

Aristoteles.Cz Matematika Chemie