Hmotnostní zlomek w nám udává kolik hmotnostních procent látky A je přítomno ve směsi S.

mA ...hmotnost látky A ve směsi
mS ...hmotnost celé směsi

Jednotky
Hmotnostní zlomek nemá jednotku. Je to relativní veličina. Můžeme ho uvádět v desetinném čísle nebo v procentech. Například:

Dobré rady

  • Hmotnostní zlomek se pohybuje vždy v intervalu to odpovídá
  • Hmotnostní zlomek čisté látky je
  • Pokud daná látka ve směsi není přítomna, tak její

 

Hmotnostní zlomek může mít mnoho podob. Takto zapíšeme, že počítáme hmotnostní zlomek látky A v roztoku:

 

Takto zapíšeme hmotnostní zlomek látky A ve směsi složené z látky A a z látky B.

Součet hmotnostních zlomků vícesložkové směsi:

Směs obsahující složky A a B:    

Směs obsahující složky A, B a C:        

 

Online konzultace Aristoteles.Cz Matematika Chemie