Příklad 14: Ve vodě o objemu 50 cm3 bylo rozpuštěno 5,15 dm3 chlorovodíku (za normálních podmínek). Vypočtěte hmotnostní zlomek chlorovodíku ve vzniklé kyselině HCl. Známe M(HCl)= 36,46 g/mol a hustota vody = 1 g/cm3.

Příklad na výpočet hmotnostního zlomku při znalosti molární koncentrace a hustoty roztoku:

Příklad 15: Vypočítejte hmotnostní zlomek (w) roztoku NaOH, známe-li jeho koncentraci 5 M  a hustotu 1,185g/cm3.

Online konzultace Aristoteles.Cz Matematika Chemie