Výpočty z chemických rovnic jsou velmi důležité pro správné plánování chemických pokusů a chemických výrob. Protože všude tam potřebujeme mít přehled o množství reaktantů vstupujících do reakce a množství produktů z reakce vystupujících.

Pro bezproblémové počítání z chemických rovnic je nejprve potřeba umět jejich vyčíslování.

Mějme chemickou rovnici, kterou obecně zapíšeme:

Z ní odvodíme bilanci pro látkové množství:

Z bilance si vyjádříme dvojici zlomků, kterou potřebujeme a počítáme dále.

Pokud bychom například znali hmotnost látky B (mB) a chtěli vypočítat hmotnost produktu D (mD), vybrali bychom si dvojici zlomků:

Za n dosadíme vztah pro hmotnost a molární hmotnost.

 

 

 


Příklad 1:  Určete objem vodíku, který vznikne za normálních podmínek reakcí 2,0 g hořčíku a kyselinou chlorovodíkovou. Napište a vyčíslete chemickou rovnici reakce.

Aristoteles.Cz Matematika Chemie