Příklad 1:  Určete objem vodíku, který vznikne za normálních podmínek reakcí 2,0 g hořčíku a kyselinou chlorovodíkovou. Napište a vyčíslete chemickou rovnici reakce.

Online konzultace Aristoteles.Cz Matematika Chemie