Avogadrova konstanta


Látkové množství

Avogadrova konstanta NA nám říká, kolik částic N (atomů, molekul nebo iontů)  obsahuje 1 mol látky.

Avogadrova konstanta se většinou používá k výpočtu látkového množství n ze známe počtu částic látky N:

Nebo obráceně pro výpočet počtu částic N při znalosti látkového množství n:

Aristoteles.Cz Matematika Chemie