Vyčíslování chemických rovnic má svá pravidla, která je nutno dodržovat. Tady jsou:

  • Počet atomů určitého prvku, musí být na levé i pravé straně stejný.
  • Postupujeme od látek, jejichž počet známe, k látkám, jejichž počet neznáme.

Specielně pro redoxní rovnice platí, že:

  • Počet odevzdaných elektronů při oxidaci se musí rovnat počtu přijatých elektronů při redukci.

Specielně pro iontové rovnice a redoxní rovnice v iontovém tvaru platí, že:

  • Celkový náboj na levé straně se musí rovnat celkovému náboji na pravé straně.

Co je dále dobré vědět:

  • Počet molekul potažmo molů může být na pravé a levé straně odlišný.
  • Hmotnost produktů (látka na pravé straně) je vždy rovna hmotnosti reaktantů (látky na levé straně).

Online konzultace Aristoteles.Cz Matematika Chemie