Redoxní rovnice se liší od normálních chemických rovnic (bez redoxních změn) tím, že se u některých atomů mění oxidační číslo.
U části atomů se oxidační číslo zvyšuje - dochází k oxidaci.
U části atomů dochází k redukci - oxidační číslo se snižuje.
Snižování oxidačního čísla je způsobeno přijímáním elektronů do obalu atomu a zvyšování oxidačního čísla je způsobeno naopak jejich odevzdáváním.


Platí, že elektrony se nikam neztrácejí, takže počet přijatých elektronů se rovná počtu  odevzdaných elektronů.

Pro rychlejší vyčíslování je lepší počítat v poloreakcích místo s elektrony pouze se změnou oxidačního čísla. Na stechiometrické koeficienty to stejně nebude mít vliv, protože jsou vždy kladné.

Příklady vyčíslování redoxních rovnic >>

Online konzultace Aristoteles.Cz Matematika Chemie